Relatietherapie


Relatietherapie is geschikt voor iedereen die een relatie heeft die niet lekker loopt of die op zoek is 
naar meer diepgang, waarbij beide partijen bereid zijn om aan die relatie te willen werken. Dit kan in vele verschillende settings, denk aan een liefdesrelatie, ouder en kind, familieleden, collega’s, leraar en leerling; kortom voor elke relatievorm of verbintenis is relatietherapie mogelijk.

Behoeftes en verlangens
Uitgangspunt bij relatietherapie is datgene wat ieder voor zich nodig heeft om gelukkig te zijn, om voldoening te halen uit die relatie of, indien het een zakelijke relatie betreft, weer vruchtbaar samen te kunnen werken. Dus de relatie staat niet voorop, maar de behoeftes en verlangens, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gesprekspartners. Na deze verdiepingsslag wordt er gekeken op welke de manier de relatie wordt voortgezet. Soms is dat met enkele aanpassingen en in een enkel geval wordt de relatie beëindigd. Maar ook dan is de manier waarop het beëindigd wordt totaal anders dan zonder de relatietherapie, het is milder en met meer begrip voor elkaar.

Communicatie
Relatietherapie begint vaak bij het verkrijgen van inzicht in de onderlinge communicatie. Waarom communiceert de ander zoals hij communiceert en waar komt dat vandaan? Ik nodig je uit om dat te zeggen wat gezegd moet worden, maar wat je misschien niet durft te zeggen. Zo ontstaat veel meer begrip voor elkaar, omdat je de ander inzicht geeft in jouw denk- en gevoelswereld. Zo vaak is er disharmonie met als enige oorzaak: “Ik voel me niet gezien en gehoord door de ander.” Als ik gesprekspartners breng naar het punt waar het écht om gaat, vinden ze vaak de weg naar elkaar terug.

Strohalm of verdieping
Vaak wordt gedacht dat relatietherapie een laatste strohalm is om een relatie ‘te redden’, terwijl het ook een hele mooie manier is om een relatie te verdiepen. Vooral als een relatie langer duurt, krijg je te maken met valkuilen en blinde vlekken.

“Nooit gedacht dat er na 20 jaar nog zoveel samen te ontdekken viel.
Ik ben weer verliefd op m’n eigen man!!”

Werkwijze
Tijdens het eerste gesprek wordt de relatie besproken en gaan we op zoek naar de oorzaak van de problematiek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de gesprekpartners andere (onuitgesproken) verwachtingen hebben van de relatie of juist een verdiepingsslag willen maken. Ook kan het zijn dat onverwerkte emoties uit het verleden een rol spelen, waardoor iemand misschien niet in staat is om gezonde relaties aan te gaan en te onderhouden. Wanneer dit het geval is kan het zinvol zijn om naast de relatietherapie ook een individueel traject te starten. Na het intakegesprek is duidelijk waar de kern van het probleem ligt, hebben jullie inzicht in hoe we dit gaan aanpakken en welke inzet er van jullie gevraagd wordt. Aan het eind van het traject, en of dat nu zakelijk of privé is, hoor ik vaak: ”Dit hadden we jaren eerder moeten doen!”

"De ander is er niet om jou gelukkig te maken. De ander is er om jouw geluk mee te delen."
Gea van Doorn
Transformationeel therapeut, trainer én coach