Individuele therapie

Gevoelens heb je, emoties hebben jou!

We kennen allemaal gevoelens van vreugde en verdriet, boosheid, teleurstelling of angst. Deze gevoelens zijn heel normaal en sommige gevoelens zijn kortdurend en andere zijn langere tijd aanwezig. Emoties daarentegen zijn anders, emoties hebben jou. Hierdoor ben je (tijdelijk) niet in staat invloed uit te oefenen op je gedrag.

Negatieve emoties
Stel je bent als kind gebeten door een grote zwarte hond. Nu ben je volwassen en telkens als je een zwarte hond ziet, klopt je hart in je keel en 
staat het zweet je in de handen. Verstandelijk gezien weet je dat je niet bang hoeft te zijn voor elke grote zwarte hond, maar je lichaam ervaart dat toch anders. In dit geval is er sprake van een negatieve emotie die zich heeft vastgezet in je lichaam.

Negatieve emoties kunnen ontstaan door een hele nare ervaring of trauma en veroorzaken een blokkade in het energiesysteem van je lichaam. Je kunt het vergelijken met een boom die in een rivier valt en daardoor een verstoring in de stroming van het water veroorzaakt. Op zich natuurlijk nog geen groot probleem, maar door de tijd heen blijven er ook bladeren, takken en ander vuil aan de boom haken, waardoor de stroming pas echt verstoord wordt.

Op deze manier zet een negatieve emotie zich ook vast in je lichaam. Het kan heel lang goed blijven gaan, maar op een gegeven moment zegt je lichaam: STOP! Op dat moment gaat je lichaam signalen geven en dat kunnen lichamelijke klachten zijn, maar denk ook aan allerlei angsten en fobieën of PTSS. De meest bekende klacht noemen we tegenwoordig burn-out!

Emotionele vrijheid
Dat is het mooiste en grootste cadeau dat individuele therapie je geeft. Wanneer ben je emotioneel vrij:

  • Als je zowel lichamelijk als geestelijk vrij bent van spanningen.
  • Als je in je doen en laten niet belemmerd wordt door beperkende gedachten en ervaringen uit het verleden.
  • Als je jezelf in alle eerlijkheid accepteert in wie en wat je bent.
  • Als je durft te erkennen dat je soms ook gedrag vertoont, waar je niet echt trots op bent maar even niet anders kunt.
  • Als je open staat om hierin te leren, te ontdekken en vooral durft los te laten.

EFT
EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en is een techniek die ik toepas om die emotionele vrijheid te bewerkstelligen. Hierbij kloppen we op bepaalde ontspanningspunten op het lichaam in combinatie met korte zinnetjes die we hardop uitspreken. Hierdoor worden negatieve emoties los gelaten en het zelf genezend vermogen van ons lichaam aangesproken. Voor meer informatie en/of wetenschappelijk onderzoek naar EFT, verwijs ik je graag naar https://stichting-eft.nl/

Daarnaast leer ik je om de EFT techniek op jezelf toe te passen, zodat je er waar en wanneer dan ook er zelf mee aan de slag kan. Bij toepassing van de EFT techniek maak ik gebruik van een holistische aanpak, waarbij ik met je aan de slag ga op vier niveaus: lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. In dit filmpje licht ik dit graag even kort toe. 

EFT en kinderen 
Ook een kinderwereld kan vol zitten met verdriet, angst, onzekerheid, onrust en spanning van school of problemen in het gezin. Bij hen uit zich dit vaak in lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor te vinden is, maar denk ook aan gedragsproblematiek zoals bozig of zelfs agressief gedrag. Veel huilen, klagen over buikpijn of slecht slapen is ook vaak hun manier om aan te geven dat er op een dieper niveau iets mis is. Bij kinderen werkt EFT bijzonder snel, want zij staan nog onbevangen in het leven en vooral ook heel dicht bij hun gevoel. Ze denken niet na over hoe EFT precies werkt, maar voelen en ervaren meteen in hun lichaam wat EFT met hen doet. Soms zijn één of twee behandelingen al voldoende om kinderen zich weer vrij, vrolijk en onbezorgd te laten voelen.

Werkwijze
Als we na het intakegesprek besluiten te kiezen voor individuele therapie vraag ik je allereerst een levenslijn te maken. Dit is een overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en gebeurtenissen die impact op je leven hebben gehad. Waar je nu in je leven staat, is namelijk de optelsom van ervaringen en keuzes die je in het verleden hebt (mee)gemaakt. Na elke behandeling krijg je huiswerk mee, om je het geleerde zoveel mogelijk eigen te maken. Dit vraagt slechts enkele minuten per dag, maar de impact is groot. Mede door dit huiswerk zie ik, en voel jij, na een aantal behandelingen al een enorm verschil. En juist doordat je die verandering zo goed kan voelen smaakt het naar meer en is het een aanwinst om het geleerde de rest van je leven, daar waar nodig, toe te passen.

“(Her)ontdekken wie je in werkelijkheid bent, is het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven.”
Gea van Doorn
Transformationeel therapeut, trainer en coach